Spørsmål stilt om John Andreas Savio

Denne artikkelen inneholder spørsmål og svar som ofte har blitt stilt om temaer som omhandler John Andreas Savio.

Selvportrett - farger - John Andreas Savio
Selvportrett – farger

Denne artikkelen inneholder spørsmål og svar som ofte har blitt stilt om temaer som omhandler John Andreas Savio.

Jeg sitter på et kunstverk av John Andreas Savio, hvor mye er dette verdt?

Det er savio.no dessverre ikke i stand til svare på. Hvis du tenker på å selge dette kontakt en auksjonarius for å få dette vurdert. Eksempler på auksjonariuser er:
Grev Wedels Plass Auksjoner og Blomqvist Kunsthandel.

Jeg ønsker å benytte et kunstverk av John Andreas Savio. Kan savio.no gi meg denne tillatelsen?

Nei. Kontakt BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) for å innhente en slik tillatelse.

Hvilken tilknytning har savio.no til John Andreas Savio?

Vårt slektskap til John Andreas Savio er ganske fjernt, vi er ikke de nærmeste slektningene. Men siden vi innehar domenenavnet savio.no mente vi at det var både rett og riktig at vi dedikerte noe av nettstedet i hans minne.

Hvilken litteratur kan fortelle meg mer om John Andreas Savio?

(Listen er ikke komplett, vet du om annen bra litteratur, tips gjerne).

  • Arnstein Berntsen og Øistein Parmann: John Andreas Savio – Grafikk, Oslo 1980
  • Hans Nerhus: John Andreas Savio, same og kunstner, Oslo 1982
  • Harry Fett: “Finnmarksviddens kunst – John Savio” i Kunst og Kultur 1940
  • Sidsel Helliesen: Norsk Grafikk gjennom 100 år, Oslo 2000
  • Norsk Kunstnerleksikon I-IV, Oslo 1981-86
  • Ørnulf Vorren og Ernst Manker: «Samekulturen», 2.utgave. Universitetsforlaget, 1976